fbpx

Moneo Exchange to małopolska sieć kantorów, która chętnie angażuje się w lokalne działania. Wierzymy, że warto pomagać i wspierać inicjatywy naszych partnerów oraz klientów. Wspieramy przede wszystkim inicjatywy w środowisku lokalnym, dotyczące dzieci i młodzieży oraz ochrony zdrowia.

Translate